Skip to main content

FÁILTE CHUIG IONAD OIDEACHAIS CHORA DROMA RÚISC!
Tacaímid go mórálach le teanga na Gaeilge inár gcuid oibríochtaí ar fad.

WELCOME TO CARRICK ON SHANNON EDUCATION SUPPORT CENTRE!
We proudly support the Irish language in all our operations.

Carrick on Shannon Education Support Centre 
Celebrates 50 Years

Tá sé mar aidhm ag IONAD OIDEACHAIS CHORA DROMA RÚISC forbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí agus gach comhpháirtí oideachais ábhartha eile laistigh de cheantar a chur chun cinn trí cheannaireacht agus treoir straitéiseach a sholáthar ar aon dul le polasaithe agus cleachtais faofa na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir le contanam na foghlama san oideachas.

The aim of the Carrick on Shannon Education Support Centre is to promote the continuing professional development of teachers and all other relevant educational partners within the area by providing strategic leadership and direction in line with approved Department of Education and Skills policies and practices with regard to the continuum of learning in education.

New users please register to book courses.
Existing users please Login
  • ÁISEANNA NUA DO GACH IMEACHT

    MODERN FACILITIES FOR ALL EVENTS

Áiseanna | Facilities

Cuireann IONAD OIDEACHAIS CHORA DROMA RÚISC áiseanna ar fáil chun oiliúint a chur ar fáil chomh maith le seomraí cruinnithe a bheith ar fáil chun freastal ar ghrúpaí éagsúla.

The Carrick on Shannon Education Support Centre provides facilities for the delivery of training in addition to the availability of meeting rooms to accommodate a number of size options.

Breis eolais faoinár n-áiseanna | Read more about our facilities

Múinteoirí Nuacháilithe

Tá clárú do Mhúinteoirí Nuacháilithe ar fáil anois, téigh go dtí an leathanach seo a leanas chun clárú agus iarratas a dhéanamh ar chúrsaí.

NQT Nuacht

NEWLY QUALIFIED TEACHERS

Newly Qualified Teacher registration is now available please go to the following page to register and apply for courses.

NQT News

Substitution List

Please be aware that by adding your details to the centre website, you are agreeing that the information you provide is available to all schools who have been provided with the access password.

Substitute Teachers can register on our database.
Schools can access the database - please contact us for a login.

Subs Registration | School Access

Marymount, Cora Droma Rúisc N41Y172
Marymount, Carrick on Shannon N41Y172